30 Lat Doświadczenia w branży IT

Profesjonalne rozwiązania własne InsERT

Oprogramowanie InsERT umożliwia tworzenie rozwiązań własnych w postaci dodatkowych funkcjonalności systemu. Opisy, wygląd oraz ceny tych rozwiązań znajdują się poniżej.

Importer XLS (Subiekt GT, Navireo)

Pozwala na import danych o towarach, kontrahentach oraz dokumentów. Do wybranych właściwości można przypisać dowolne kolumny z wczytanego pliku xls lub xlsx. W przypadku towarów i kontrahentów możliwe jest dodawanie nowych kartotek, aktualizacja, a także jednoczesne dodawanie i aktualizacja.

Wymaga Sfery dla Subiekta GT.

Usunięcie danych do wybranej daty – odcięcie bazy (Subiekt GT, Rewizor GT, Gestor GT, Navireo)

Oferujemy możliwość usunięcia historycznych danych Subiekta GT, Rewizora GT, Gestora GT lub Navireo w celu poprawy wydajności.

Dzięki temu można pozbyć się też starych i niepotrzebnych kartotek towarów i kontrahentów, których normalnie nie można usunąć ze względu na ich występowanie m.in. na dokumentach w systemie.

Rozwiązanie oferowane jest jako usługa – wymaga wstępnej oceny bazy klienta, a następnie nadzoru i weryfikacji procesu.

Możliwe jest usunięcie:

 • rozrachunków (nierozliczone pozostają)
 • dokumentów magazynowych i handlowych (powstaje inicjalne PW ze stanami, na które „przepinane” są wszystkie późniejsze rozchody)
 • inwentaryzacji
 • zamówień
 • promocji
 • działań
 • szans sprzedaży
 • danych księgowych
 • kontrahentów bez powiązań w bazie
 • towarów bez powiązań w bazie

Cena do negocjacji w zależności od ilości używanych produktów (Subiekt, Rewizor, etc.) i rozwiązań zastosowanych w bazie.

Wymaga Sfery dla Subiekta GT.

Bilans otwarcia z rozrachunków (Rewizor GT, Navireo)

Jeśli potrzebujesz podłączyć masowo rozrachunki do bilansu otwarcia, to oferujemy taką usługę.

Wymaga Sfery dla Rewizora GT.

Kompletacja Plus (Subiekt GT, Navireo)

Rozszerzenie rozszerzające możliwości wbudowanej kompletacji.

Pozwala na:

 • tworzenie zamówień z rezerwacjami na komplety wraz z ich składnikami
 • sprzedaż na podstawie zamówień lub ad hoc z kompletacją w tle i przesunięciami surowców z innych magazynów
 • tworzenie zamówień do dostawców z uwzględnieniem aktualnego zapotrzebowania, istniejących ZD i stanów minimalnych.

Monitor kontrahentów (Subiekt GT)

Program rezydentny (działający w tle), który ostrzega o wybraniu kontrahenta z przekroczonym limitem płatności, lub zbliżającego się do limitu. Działa bez Sfery.

Budżetowanie (Navireo)

Planowanie wydatków w powiązaniu z kontami kosztowymi w ujęciu rocznym. Umożliwia wprowadzenie zaplanowanych budżetów dla określonych wydatków, a następnie porównanie ich z rzeczywistymi wydatkami na dedykowanym zestawieniu.

Realizacje częściowe ZD (Navireo)

Umożliwia cząstkową realizację jednego zamówienia do dostawcy jako FZ, PZ, a nawet kolejne ZD, bez konieczności tworzenia zamówień różnicowych. Utworzone dokumenty zachowują powiązanie z zamówieniem źródłowym.

Po zrealizowaniu całości dokument jest automatycznie oznaczany jako zrealizowany.

Realizacje częściowe ZK (Navireo)

Umożliwia cząstkową realizację jednego zamówienia do dostawcy jako FZ, PZ, a nawet kolejne ZD, bez konieczności tworzenia zamówień różnicowych. Utworzone dokumenty zachowują powiązanie z zamówieniem źródłowym.

Po zrealizowaniu całości dokument jest automatycznie oznaczany jako zrealizowany.

Kompleksowa obsługa firm już od 200zł miesięcznie!

WZMOCNIJ SWÓJ BIZNES

Doskonałe usługi IT dla Twojego sukcesu

Od wielu lat tworzymy oprogramowanie dla klientów, których potrzeby wykraczają poza klasyczne funkcjonalności systemów informatycznych dostępnych na rynku.

Kompleksowa obsługa firm

Realizujemy kompleksową obsługę firm, co oznacza, że zapewniamy Ci wsparcie w zakresie projektowania i technologii cyfrowej.

Czytaj więcej
System zarządzania
Czytaj więcej
Rozwiązania własne InsERT

Oferujemy nowoczesne i dedykowane oprogramowanie do obsługi sprzedaży InsERT GT i Nexo dla małych i średnich firm.

Czytaj więcej