Rozwiązania Specjalistyczne

Systemy wspierające badania i rozwój oraz systemy internetowe dla biznesu

Innowacyjna usługa pomiaru prędkości wiatru dla energetyki wiatrowej

Badania i rozwój

Firma SPRINTER jest wykonawcą badań przemysłowych dla sektora OZE realizowanych przy wsparciu ze środków UE w ramach programu PO IG na lata 2007-2013. Wartość prac badawczo rozwojowych wynosi 2 787 000,00 PLN.

Firma SPRINTER jest również wykonawcą specjalistycznego oprogramowania wykonanego w technologii JAVA oraz SQL do telemetrii i zdalnego monitoringu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz modelowania obiektów przemysłowych dla branży OZE. Oprogramowanie realizowane było przy wsparciu ze środków UE w ramach programu PROW na lata 2007-2013. :
 • Oprogramowanie obsługi zdarzeń JzdGPRS 1.3
 • Oprogramowanie wizualizatora trendów JtrGPRS 1.3
 • Oprogramowanie moduł raportowania JrpGPRS 1.3
 • Oprogramowanie moduł obsługi alarmów JalGPRS 1.3
 • Oprogramowanie serwer wizualizacji JswGPRS 1.3
 • Oprogramowanie modułu komunikatów SMS JksGPRS 1.3
 • Oprogramowanie obsługi komunikacji SERWER-MATLAB JMatGPRS
 • Aplikacja do modelowania obiektów przemysłowych w branży OZE

Firma SPRINTER jest autorem:

Specjalistycznych systemów informatycznych do badania i diagnostyki silników spalinowych poprzez wielowymiarową analizę procesów spalania w trybie off-line i on-line:

 • COMBI
 • COMBI PRO
 • COMBI KAS
 • COMBI ENTERPRISE

 

Specjalistycznych systemów informatycznych do wielowariantowej analizy dużych zbiorów archiwalnych danych pomiarowych procesów spalania wewnątrz komory silnika:

 • COMBI RAPORT
 • COMBI PRO TOOL

 

Specjalistycznych systemów informatycznych do analizy obrazowej procesów spalania zachodzących w komorze silnika spalinowego:

 • COMBI SIS
 • COMBI SIS PLUS

Systemy Internetowe

Firma SPRINTER jest wykonawcą i integratorem internetowych systemów informatycznych klasy BI/B2B opartych na nowoczesnych rozwiązaniach bazodanowych (w szczególności MS SQL Server) oraz technologiach informatycznych PHP, JAVA, .NET.