SPRINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA realizuje projekt „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy SPRINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA” w ramach Działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Numer umowy: POIR.03.04.00-16-0139/20-00

Celem projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa. Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu: 67 582.44 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 67 582.44 PLN

SPRINTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
„Opracowanie innowacyjnej technologii automatycznej identyfikacji programów telewizyjnych w czasie rzeczywistym za pomocą analizy obrazu dla branży meblarskiej przez firmę SPRINTER”

Numer umowy: RPOP.01.01.00-16-0008/18-00
Celem projektu: jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa SPRINTER Sp. z o.o. Sp.K. poprzez opracowanie innowacyjnego na skalę światową systemu automatycznej identyfikacji oglądanego przez użytkownika programu telewizyjnego przez użycie urządzenia mobilnego (smartfon/tablet) w czasie rzeczywistym poprzez analizę filmu w zakresie rozpoznanie producenta mebli oraz sklepu, w którym można dokonać natychmiastowego zamówienia. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału funkcjonującego działu badawczo-rozwojowego oraz opracowanie produktu do wymagań i zapotrzebowania rynkowego.

Rezultatem projektu: umożliwi opracowanie innowacji produktowej w postaci innowacyjnego na skalę światową systemu automatycznej identyfikacji oglądanego przez użytkownika programu telewizyjnego przez użycie urządzenia mobilnego (smartfon/tablet) w czasie rzeczywistym poprzez analizę filmu w zakresie rozpoznanie producenta mebli oraz sklepu, w którym można dokonać natychmiastowego zamówienia. Dodatkowo zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa, zdobycie nowego doświadczenia naukowego oraz realizacja dalszych projektów badawczych bazujących na wynikach przedmiotowego projektu.

 

Wartość projektu: 1 014 618,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 586 503,20 PLN