Ogłoszenie nr: 1/2013

Firma Agencja Informatyczna SPRINTER s.c. NIP 754-00-18-705, REGON 530923912 z siedzibą ul. Budowlanych 64, 45-123 Opole zaprasza do składania ofert na realizację kompleksowej usługi w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnej usługi pomiaru prędkości wiatru przy współpracy z jednostką B+R” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, numer umowy o dofinansowanie RPOP.01.03.02-16-037/12-00.

 

Specyfikację istotnych  warunków zamówienia oraz opis przedmiotu zamówienia można pobrać tu:  zamówienie. Termin składania ofert upływa 29.11.2013 r. godz. 16:00.